Komornik Sądowy

Komornik

Sądowy

Komornik Wrocław

Wrocław

we Wrocławiu

Wrocław Komornik

Komornik Kobierzyce

Komornik Sobótka

Komornik Żórawina

Komornik Wrocław Krzyki

Krzyki Komornik

Kobierzyce

Sobótka

Żórawina

Wrocław Krzyki

Krzyki

Komornik Tarnowska

Komornik Bożena Tarnowska

Komornik Sądowy Bożena Tarnowska przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

egzekucja

egzekucja sądowa

licytacja

licytacje

eksmisja

obwieszczenie

wierzyciel

dłużnik

podział sumy uzyskanej z egzekucji

Google+

REJESTR ZASTAWÓW

Poprzez wystąpienie z wnioskiem do Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych Krajowego Rejestru Sądowego komornik sądowy może ustalić czy dłużnik figuruje jako zastawca w rejestrze zastawów (DW-1). W przypadku udzielenia twierdzącej odpowiedzi, poprzez wystąpienie z kolejnym wnioskiem (DW-4), możliwe jest uzyskanie informacji, co jest przedmiotem zastawu oraz kto jest zastawnikiem.

Prowadząc egzekucję o świadczenie pieniężne przekraczające 20 000 zł komornik obowiązany jest uzyskać z centralnej informacji o zastawach rejestrowych dane o tym, czy dłużnik jest zastawcą zastawu rejestrowego oraz kto jest zastawnikiem (art. 8051§ 2 zd. 1 kpc).

Jeżeli skierowano egzekucję do pojazdu mechanicznego, a dłużnik nie wydał dowodu rejestracyjnego zajętego pojazdu, komornik jest obowiązany uzyskać informację z centralnej informacji o zastawach rejestrowych, czy zajęty pojazd mechaniczny nie jest obciążony zastawem rejestrowym (art. 8051§ 3 zd. 1 kpc).

W przypadku osób fizycznych we wniosku o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów (DW-1) należy podać numer PESEL dłużnika, ewentualnie imię (imiona) i nazwisko. W przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne należy podać numer REGON dłużnika. Wydanie zaświadczenia podlega opłacie w wysokości 20 zł, odpisu – 15 zł

stat4u