Komornik Sądowy

Komornik

Sądowy

Komornik Wrocław

Wrocław

we Wrocławiu

Wrocław Komornik

Komornik Kobierzyce

Komornik Sobótka

Komornik Żórawina

Komornik Wrocław Krzyki

Krzyki Komornik

Kobierzyce

Sobótka

Żórawina

Wrocław Krzyki

Krzyki

Komornik Tarnowska

Komornik Bożena Tarnowska

Komornik Sądowy Bożena Tarnowska przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

egzekucja

egzekucja sądowa

licytacja

licytacje

eksmisja

obwieszczenie

wierzyciel

dłużnik

podział sumy uzyskanej z egzekucji

Google+

US (Urząd Skarbowy)

Poprzez skierowanie zapytania do właściwego Urzędu Skarbowego komornik sądowy może ustalić między innymi, kto jest płatnikiem podatku dochodowego dłużnika, czy dłużnikowi przysługiwały nadpłaty podatku dochodowego, a także informacji o źródłach dochodu oraz jakich czynności cywilnoprawnych dokonał w poprzednich latach.Jeżeli dłużnik prowadzi działalność gospodarczą Urząd Skarbowy może dysponować ponadto informacją o zakupie przez dłużnika środków trwałych, wykazem podmiotów (kontrahentów), z którymi dłużnik dokonywał czynności prawnych podlegających opodatkowaniu oraz rachunkiem bankowym dłużnika.

Aby skutecznie skierować wniosek do Urzędu Skarbowego wierzyciel powinien wskazać numer PESEL lub NIP dłużnika. Udostępnienie danych ze zbioru podlega opłacie, która wynosi 35,00 zł.

stat4u