Komornik Sądowy

Komornik

Sądowy

Komornik Wrocław

Wrocław

we Wrocławiu

Wrocław Komornik

Komornik Kobierzyce

Komornik Sobótka

Komornik Żórawina

Komornik Wrocław Krzyki

Krzyki Komornik

Kobierzyce

Sobótka

Żórawina

Wrocław Krzyki

Krzyki

Komornik Tarnowska

Komornik Bożena Tarnowska

Komornik Sądowy Bożena Tarnowska przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

egzekucja

egzekucja sądowa

licytacja

licytacje

eksmisja

obwieszczenie

wierzyciel

dłużnik

podział sumy uzyskanej z egzekucji

Google+

Wnioski

Warunkiem przeprowadzenia egzekucji przez komornika jest:

  • dostarczenie przez wierzyciela tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności;
  • dostarczenie odpowiedniego wniosku egzekucyjnego.

Wzory wniosków

W celu ułatwienia Państwu poprawnego przygotowania wniosku egzekucyjnego przygotowaliśmy gotowe do pobrania szablony wniosków najważniejszych rodzajów egzekucji.

  • Wniosek o wszczęcie egzekucji należności pieniężnych  pdf PDF DOC
  • Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych  pdf PDF DOC
  • Wniosek o zabezpieczenie roszczenia  pdf PDF DOC
  • Wniosek o eksmisję  pdf PDF DOC

Formularz urzędowy wniosku o wszczęcie egzekucji pobrać można ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/formularze/

Wniosek o wszczęcie egzekucji nie musi być złożony na urzędowym formularzu.

 

Komornicy Wrocław

stat4u