Logo

53-328 Wrocław, ul. Pretficza 21 lok. B3
tel.: 71 733 65 50, fax: 71 733 69 89, kom.: 607 740 800

 
Logo

Warunkiem przeprowadzenia egzekucji przez komornika jest:

  • dostarczenie przez wierzyciela tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności;
  • dostarczenie odpowiedniego wniosku egzekucyjnego.


Wzory wniosków

W celu ułatwienia Państwu poprawnego przygotowania wniosku egzekucyjnego przygotowaliśmy gotowe do pobrania szablony wniosków najważniejszych rodzajów egzekucji.
  • Wniosek o wszczęcie egzekucji należności pieniężnych PDF  DOC
  • Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych PDF DOC
  • Wniosek o zabezpieczenie roszczenia PDF DOC
  • Wniosek o eksmisję PDF DOC

Formularz urzędowy wniosku o wszczęcie egzekucji pobrać można ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/formularze/

Wniosek o wszczęcie egzekucji nie musi być złożony na urzędowym formularzu.