Logo

53-328 Wrocław, ul. Pretficza 21 lok. B3
tel.: 71 733 65 50, fax: 71 733 69 89, kom.: 607 740 800

 
Logo

US


US (Urząd Skarbowy)


Poprzez skierowanie zapytania do właściwego Urzędu Skarbowego komornik sądowy może ustalić między innymi, kto jest płatnikiem podatku dochodowego dłużnika, czy dłużnikowi przysługiwały nadpłaty podatku dochodowego, a także informacji o źródłach dochodu oraz jakich czynności cywilnoprawnych dokonał w poprzednich latach.Jeżeli dłużnik prowadzi działalność gospodarczą Urząd Skarbowy może dysponować ponadto informacją o zakupie przez dłużnika środków trwałych, wykazem podmiotów (kontrahentów), z którymi dłużnik dokonywał czynności prawnych podlegających opodatkowaniu oraz rachunkiem bankowym dłużnika.

Aby skutecznie skierować wniosek do Urzędu Skarbowego wierzyciel powinien wskazać numer PESEL lub NIP dłużnika. Udostępnienie danych ze zbioru podlega opłacie, która wynosi 50,00 zł.