Logo

53-328 Wrocław, ul. Pretficza 21 lok. B3
tel.: 71 733 65 50, fax: 71 733 69 89, kom.: 607 740 800

 
Logo

CEPIK


CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców)


W celu ustalenia czy dłużnik jest właścicielem pojazdu mechanicznego, komornik sądowy może wystąpić do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Zakres udostępnianych informacji jest szeroki i obejmuje między innymi: rodzaj, markę, typ i model pojazdu, numer rejestracyjny, rok produkcji, serię i numer karty pojazdu, numer VIN lub numer nadwozia, dane właściciela oraz posiadacza pojazdu, a także informację na temat aktualnego obowiązkowego OC oraz inne adnotacje urzędowe.

Wniosek powinien zawierać informacje umożliwiające wyszukanie żądanych danych – w przypadku osób fizycznych numer PESEL, w przypadku pozostałych podmiotów inne niezbędne dane, na przykład numer REGON. Udostępnienie danych nie podlega opłacie.