Logo

53-328 Wrocław, ul. Pretficza 21 lok. B3
tel.: 71 733 65 50, fax: 71 733 69 89, kom.: 607 740 800

 
Logo

REJESTR ZASTAWÓW


Poprzez wystąpienie z wnioskiem do Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych Krajowego Rejestru Sądowego komornik sądowy może ustalić czy dłużnik figuruje jako zastawca w rejestrze zastawów (DW-1). W przypadku udzielenia twierdzącej odpowiedzi, poprzez wystąpienie z kolejnym wnioskiem (DW-4), możliwe jest uzyskanie informacji, co jest przedmiotem zastawu oraz kto jest zastawnikiem.

Prowadząc egzekucję o świadczenie pieniężne przekraczające 20 000 zł komornik obowiązany jest uzyskać z centralnej informacji o zastawach rejestrowych dane o tym, czy dłużnik jest zastawcą zastawu rejestrowego oraz kto jest zastawnikiem (art. 8051§ 2 zd. 1 kpc).

Jeżeli skierowano egzekucję do pojazdu mechanicznego, a dłużnik nie wydał dowodu rejestracyjnego zajętego pojazdu, komornik jest obowiązany uzyskać informację z centralnej informacji o zastawach rejestrowych, czy zajęty pojazd mechaniczny nie jest obciążony zastawem rejestrowym (art. 8051§ 3 zd. 1 kpc).

W przypadku osób fizycznych we wniosku o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów (DW-1) należy podać numer PESEL dłużnika, ewentualnie imię (imiona) i nazwisko. W przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne należy podać numer REGON dłużnika. Wydanie zaświadczenia podlega opłacie w wysokości 20 zł, odpisu – 15 zł.